Agro

Produktudviklingsområde

Klimaændringer og bæredygtighed, stigende efterspørgsel efter animalsk protein, økologi, non-food afgrøder samt global handel med landbrugsprodukter er emner som IFAU regelmæssigt belyser. Landbrugsproduktionens størrelse, nye produktionsgrene, bioteknologiske muligheder samt værdikædernes struktur og aktører er centrale emner. IFAU har belyst markedsmuligheder for f.eks. nye typer foder og læggekartofler, udarbejdet markedsstrategier for nye økologiske fødevarer, samt medvirket ved EU Kommissionens evalueringsarbejde om bl.a. bioenergi, hektarstøtte og certificeringer.

Comments are closed.