Convenience food

Produktudviklingsområde

Convenience er en service til brugeren – om brugeren så er en forbruger i et supermarked eller f.eks. en ansat i et storkøkken. Det er industriens løsning på at gøre en proces lettere for brugeren. Derved kan convenience omfatte ready-to-use, ready-to-eat (to-go food) eller ready-to-heat produkter. Convenience har også en kobling til food service (catering) markedet, der tilbyder måltider til brugeren. IFAU følger den danske food service sektor tæt med årlige kortlægninger af markedsstørrelse, indkøb, aktører og tendenser. IFAU har også foretaget kortlægninger af food service markedet og tendenser i flere andre nordeuropæiske lande. Food service og convenience er begge voksende markeder, hvor trends, nye fødevarer, nye teknologier og nye forretningsmodeller er med til at sikre vækst og udvikling i fødevarebranchen. IFAU kan f.eks. bidrage med markedsviden, sparring samt identifikation af kontakter i Danmark og udlandet.

Comments are closed.