FRUGT & BÆR

Produktudviklingsområde

Efterspørgslen efter produkter af frugt og bær er stigende. Sunde indholdsstoffer og et stigende udbud af frugt og bær er grundlaget for produktudvikling. Det skaber nye muligheder for aktører i hele værdikæden. IFAU har medvirket ved udvikling af strategier for at skabe vækst i den danske bær-branche, bidraget med markedsdata for bl.a. forarbejdede frugtprodukter samt med inspiration til produktudvikling til detail og food service markedet i Danmark og udlandet. IFAU fungerer som International Market Advisor for den globale organisation International Blackcurrant Association med hovedkontor i New Zealand.

Comments are closed.