Kødindustri

Produktudviklingsområde

Slagteribranchen har en central betydning i den danske landbrugssektor. IFAU har koordineret eksportfremstød for teknologi til svineproduktion og slagteriindustri i bl.a. Østeuropa. Endvidere har IFAU udarbejdet flere projekter om slagteriindustriens internationale konkurrenceevne, beskæftigelsen, investeringsmuligheder i slagterier, internationaliseringsstrategier for europæiske slagteriselskaber samt markedsrapporter om forarbejdet kød, eksportmuligheder og nye teknologier.

Comments are closed.