Om IFAU

Hvem vi er
IFAU er et privat Institut, som arbejder uafhængig af offentlige og private midler. IFAU er specialiseret i indsamling, analyse og formidling af informationer om den internationale agro- og fødevareindustri og om trends og tendenser på fødevaremarkedet.

IFAU er en medlemsbaseret organisation. Virksomheder, organisationer og myndigheder med aktiviteter indenfor agrobusiness og fødevareområdet kan blive medlemmer af Instituttet og på den måde få adgang til IFAUs omfattende informationssamling og internationale netværk. IFAU samarbejder med danske og internationale forskningsinstitutioner og organisationer og indgår i internationale projektkonsortier.

Instituttet ledes til dagligt af Karen Hamann.

Projekttyper

IFAU har specialiseret sig i udarbejdelse af projekter og rapporter der nøjagtigt er tilpasset opdragsgiverens krav og behov. Omfanget af projektarbejdet kan variere fra overordnede notater til detaljerede rapporter. Før en opgave igangsættes udarbejder IFAU et skriftligt tilbud hvoraf projektet indhold, omfang, pris og tidsplan fremgår. Eksempler på projekttyper er:

 • Strategiske analyser
 • Notater
 • Markedsanalyser
 • Konkurrencestudier
 • Markeds- og konkurrentovervågninger
 • Forbrugeranalyser
 • Trendstudier

Hertil kommer at IFAU arrangerer konferencer, seminarer og workshops og koordinerer eksportfremmende aktiviteter som eksportfremstød og match-making events.

Dataindsamlingsmetoder

IFAU anvender følgende kvalitative og kvantitative dataindsamlingsmetoder i sit projektarbejde:

Indsamling af skriftlige kilder

IFAU har et omfattende specialbibliotek som emnemæssigt og geografisk dækker hele den globale fødevareværdikæde. Biblioteket består af følgende type publikationer:

Tidsskrifter og nyhedsbreve fra de fleste områder af verden omhandlende landbrug, fødevareforarbejdning, internationale fødevaremarkeder, fødevareteknologi og forbrugertendenser.

Rapporter fra forskningsinstitutioner og brancheorganisationer verden over

Årsberetninger fra verdens største agro- og fødevarevirksomheder

Statistik over udviklingen i verdens landbrugs- og fødevareproduktion, fødevareforbrug og fødevarehandel.

Hertil kommer adgang til online søgedatabaser. Fokusområder i biblioteket udvælges i tæt samarbejde med Instituttets medlemmer. På den måde optimeres biblioteket så det supplerer medlemmers egen informationsindsamling og hele tiden er opdateret med den nyeste viden på fødevareområdet.

Dataindsamling via interviews

 • IFAU indsamler informationer gennem primære datakilder. Eksempler på metoder er:
 • Telefoninterviews
 • Personlige interviews
 • Postale interviews
 • Hall tests

Storechecks

I forbindelse med projektarbejde tilbyder IFAU at gennemføre storechecks i Danmark og udlandet med henblik på at indsamle informationer om produkter, aktører, emballage innovationer mv.

Mission

IFAUs mission er at styrke vækst, innovation og internationalisering i den danske agro og fødevaresektor gennem videnindsamling, analyse og formidling.

Comments are closed.